Rychloběžná vrata ušetří cenné vteřiny

Zefektivnění výroby spočívá v několika důležitých krocích. Jedná se zejména o pozměnění rozložení strojů nebo zrychlení chodu různých technických zařízení. Pokud se budeme držet čistě zrychlování, určitě pomůže, když dosavadní vrata vyměníte za nová, rychloběžná. Právě o tomto typu vrat bude dnešní článek.

rychloběžná vrata

Čas především

Potřebujete-li zajistit rychlých průběh různých úkonu na výrobní lince a tím zvýšit efektivitu, v úvodu jsem zmínil, že stačí se zaměřit na dva aspekty. Nicméně není to až tak jednoduché, protože to chce poměrně dost výpočtů, než se zjistí, kde je třeba „přidat“, aby se dosáhlo tíženého zefektivnění. Ale taková rychloběžná vrata jistě nebudou na škodu, protože zrychlíte jejích otevírání/zavírání, a navíc zinovujete kus haly.

Chápu, že lajka by pravděpodobně vůbec nenapadlo, že ztráta důležitých vteřin mohou právě způsobit pomalá vrata, ale opak je pravdou. Taková triviální věc jako rychloběžná vrata pomohou ke snížení časové ztráty a v konečném výsledku také ke zvýšení zisků.

Rychloběžná vrata

Teď obecně k vratům, umožňují nám průchod mezi místnostmi, například z vnitřních prostor do vnějších. V uzavřeném stavu tyto prostory oddělují zejména kvůli:

  • hlučnosti,
  • prašnosti,
  • tepelné izolace.

Rychloběžná vrata primárně slouží k oddělení klimaticky i charakterově různorodých provozů. Najdou své využití zejména v těchto oborech:

  • Distribuční sklady
  • Potravinářské provozy a výrobny
  • Farmaceutické provozy
  • Zpracovatelské závody

Aby vrata zaručila svůj účel, jsou testována, aby splňovala náročné požadavky průmyslových areálů. U testů se zaměřuje zejména na:

  1. Bezpečnost,
  2. Spolehlivost,
  3. moderním vzhled.