Jaké výhody mají investice do firemních dluhopisů?

Graf, Financí, Finanční, Data, Statistiky, Investice

Dluhopisy jsou skvělým způsobem investování svých peněz, protože se vážnou s nízkým rizikem, oproti jiným způsobům investování. Jaké druhy investování kromě investice do firemních dluhopisů existují a jaké jsou vhodné právě pro vás?

Dělení dluhopisů podle emitenta


Emitent je ten, který emituje, neboli vydává dluhopisy. Tedy pokud chceme určit druhy dluhopisů podle emitenta, zjistíme také, kdo je vydává.

Státní dluhopisy jsou tedy vydávané státem. Jsou spojené s nejnižší mírou rizika, ale zároveň také nízkým ziskem.

Korporátní/firemní/podnikové dluhopisy jsou vydávané podniky v případě, kdy chtějí navýšit svůj majetek. Je třeba si ověřit mimo jiné, jakou historii má firma, která emituje dluhopisy a zjistit důvod velikosti jejich sazeb. Investice do firemních dluhopisů může být velmi zajímavý způsob získání vyšších zisků a pomoci firmě rozšířit své portfolio.

Bankovní a komunální dluhopisy
Další druhy dluhopisů, které sice nejsou tak známé, mohou představovat zajímavé možnosti pro pokročilé investory.

Dělení podle způsobu úročení


Pro začínající investory je způsob úročení důležitý faktor, protože jim pomůže odhadnout možné zisky.

Hlavní dva druhy dělení jsou dluhopisy se zúročením a s proměnlivým zúročením. První typ se vyznačuje tím, že se zúročení nemění po celou dobu životnosti dluhopisu. Takto jde snadno přesně spočítat zisk, ale jejich nevýhodost je nerentabilnost - neschopnost získat peníze hned. A jak název napovídá, proměnlivé jsou závislé na referenční sazbě a na mezibankovním trhu.